-A +A
" Wat doet men in Troyes? ... Daar luidt men de klok"

" Wat doet men in Troyes? ... Daar luidt men de klok", zegt een populair spreekwoord, want de stad was vroeger bezaaid met kerken, kloosters, abdijen en andere religieuze gebouwen.

De restauratie van religieuze gebouwen

Elk jaar, en dat al tientallen jaren, investeert de stad in restauratieprojecten van gebouwen op de monumentenlijst, die voornamelijk uit religieuze gebouwen bestaat. Want kerken zijn net zo kostbaar als kwetsbaar. Ten eerste omdat kalksteen niet goed bestand is tegen afwisselende vochtigheid en droogte, maar ook omdat het grondwaterniveau is gedaald wat de funderingen heeft aangetast.

Glas-in-lood of het "Glazen geheugen"

Dit is een van de fraaiste erfenissen die de middeleeuwse kunstenaars aan de stad van de graven van Champagne hebben nagelaten. De glas-in-lood, of brandschilderkunst kent zijn bloeiperiode in de 13e eeuw. De meesterbrandschildersgaan nauw samenwerken met het Gezelschap van Bouwers van de Kathedralen. In Troyes richten de bekendste kunstenaars een heuse school op (16e eeuw).

De laatste grote bekende glaskunstenaar is Linard Gontier (begin 17e eeuw) voor de opkomst van de grote dynastieën van de 19e eeuw. "Het glazen geheugen" wordt in onze stad vereeuwigd.

Al wordt er aanzienlijke technische vooruitgang geboekt: betere kwaliteit lood, beter ontwikkelde soldeermethoden, kleurenpalet dat oploopt van een tiental tot 3000 kleuren, maar de methode blijft hetzelfde.

Troyes is een waar "proeflaboratorium" voor de bescherming en restauratie van oud glas-in-lood: sommige vensters van de Kathedraal hebben daarom beschermingssystemen die door de computer geanalyseerd worden.

Bezoekers worden eraan herinnerd dat de kerken niet toegankelijk zijn voor publiek tijdens erediensten en ceremonies (huwelijk, doop, uitvaart...)

Let op: deze openingstijden worden gegeven door het Office du Tourisme (VVV) van Troyes en omgeving, nadere inlichtingen zijn te krijgen bij het bisdom of de betreffende gemeenschappelijke diensten. Ze worden te indicatie gegeven, zijn onder voorbehoud van wijzigingen, en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.