Politiek - wetenschap - leger

Paul Chomedey, Sieur de Maisonneuve (1612-1676)

Aan deze Franse officier, geborenin een klein plaatsje nabij Troyes ,dankt men de oprichting van de stad Montreal (Canada).

Hij vecht in de Europese oorlogen voordat hij door de Stichting Notre-Dame- de Montréal wordt uitgezonden om bezit te nemen van hun concessie in de Nieuwe Wereld (Noord-Amerika). Hij is aangesteld om een nieuwe kolonie te stichten op het eiland van Montreal, en komt in 1641 aan in Nieuw-Frankrijk. In 1642 werkt hij aan de bouw van versterkingen en verschillende bouwwerken in Ville-Marie, waaronder de eerste put van de stad in 1658. In 1643 zal hij een kruis op de top van Mont-Royal plaatsen.

Emile Coué (1857-1926)

Coué werkt gedurende enkele jaren als psychotherapeut en apotheker in Troyes , voordat hij naar Nancy vertrekt. De jonge apotheker maakt wonderbaarlijk goed contact met zijn patiënten, en weet ze gerust te stellen met bemoedigende woorden terwijl hij ze zijn geneesmiddelen verkoopt. De zieken die hij met de juiste woorden weet te overtuigen van de doeltreffendheid van zijn medicijnen voelen zich daadwerkelijk beter. Zo ontdekt hij in de loop der tijd wat men nu het "placebo-effect" noemt. "U zult het zien, dit doet u goed.En het is nog maar het begin!" schijnt één van zijn vaste uitspraken geweest te zijn. Al snel krijgt hij vele betuigingen van erkenning. Zijn optimisme en het enthousiasme dat hij weet over te brengen doen wonderen.

Hij is de schrijver van de "Methode Coué", die werkt volgens het principe van de autosuggestie, en geniet tijdens zijn leven internationale bekendheid, maar zijn werk en onderzoeken raken enkele jaren na zijn dood in de vergetelheid want men neemt hem beknoptheid van zijn theorie kwalijk. Een theorie die op een heel eenvoudig idee is gebaseerd: ons onderbewustzijn bepaalt onze fysieke en mentale toestand, en wij kunnen dit beïnvloeden door onze verbeelding.

Charles Baltet (1830-1908)

Deze sierplant- en boomkweker geniet wereldwijde bekendheid. Hij creëerde meer dan honderd fruitvariëteiten (appels, peren), en verbeterde de wijnbouw. Hij wordt door boomkwekers nog altijd als autoriteit op het gebied van enten gezien. Enkele wijnstokken die hij cadeau gaf aan een groep Japanse studenten die hij onder zijn hoede had, zijn geplant aan de voet van de berg Fuji Yama. Sommige hiervan zijn als eerbetoon "Baltaï" genoemd.

Tegenwoordig zijn het zijn achterkleinzoons, Henri en Eric Dumont, die behoren tot de dertiende generatie van boomkwekers in deze familie, die de knowhow van hun voorouders in Troyes in stand houden.

Edouard Herriot (1872-1957)

Herriot is een in Troyes geboren schrijver en politicus die gekozen wordt tot burgemeester van Lyon, en later benoemd wordt tot President van de Raad. Hij staat symbool voor de 3e republiek en de partij van de radicaal-socialisten. Op 5 december 1946 wordt hij gekozen tot lid van de Academie Française. Parlementaire democratie, vrijheid van pers en vergadering, vakbondsvrijheid, economisch liberalisme, vrijheid van gedachtegoed en de scheiding van Kerk en Staat zijn waarden waarvoor hij levenslang strijdt. In zijn "aantekeningen" omschrijft François Maurias hem als volgt: "Edouard Herriot was echt een stevige, charmante man. Zij charme kwam voort uit het contrast tussen cultuur, en gavenals een buitengewone intelligentie en een politiek geslepenheid, noem het finesse.

Op nummer 28 van de place Jaen Jaurès in Troyes geeft een plaquette zijn geboortehuis aan.

Albert Caquot (1881-1976)

Deze geleerde en ingenieur past zijn mechanische en visionaire genialiteit toe op zowel de in de kinderschoenen staande vliegtuigbouw als de bouw in gewapend beton, met meer dan 300 bruggen en dammen waarvan enkele wereldrecords. Van 1905 tot 1912, is hij weg- en waterbouwkundig ingenieur in Troyes. Na de grote overstromingen van de stad in 1910 neemt hij direct vergaande maatregelen die levens zullen redden. Hij ontwikkelt een methode om het stijgen van het waterniveau in de vallei van de Seine stroomopwaarts te voorspellen, en laat belangrijke verbeteringen is de riolering en waterafvoer doorvoeren om de stad te beschermen. (In 2004 vindt er een revisie van de hoofdafwatering onder de Boulevard de 14 juillet plaats, sinds de bouw ervan was er geen groot onderhoud aan gepleegd...). Ook bouwt hij, in 1931, de binnenstructuur van gewapend beton van het beeld van Jezus de Verlosser op de Corcovado (hoogte 718m) in Rio de Janeiro in Brazilië (30 m hoog, afstand tussen de uiteinden van de handen 28m, totaal gewicht 1145 ton), en werkt hij mee aan de bouw van de grootste getijdecentrale ter wereld (bij la Rance in Bretagne).