Deze website is eigendom van het Office du Tourisme van Troyes.

16 rue Aristide Briand - 10000 Troyes
* Tel: +33 (0) 892 22 46 09 (€ 0,35 /minuut vanaf een vast toestel binnen Frankrijk)

De hoofdredacteur van de website is Nicolas Villiers.
De foto's op de website zijn niet vrij van rechten. 

Copyright : D.le Névé - C.Bell/A.Clergeot Ville de Troyes - OT Troyes - Fotolia - Amandine Foutrier

Rubrique "Commerces et services" : fotolia.com

De website is gemaakt en wordt gehost door de firma RACCOURCI gevestigd in Rochelle:

RACCOURCI Agence Web
18 Bd Lyautet
17000 LA ROCHELLE
Tél. : 05 46 28 17 17
www.raccourci.fr

Contactpersoon "Online boetiek" : Sandrine MAERTEN - Tél : 03.25.82.62.73 
Mail : s.maerten@tourisme-troyes.com

1. Technische informatie

De gebruiker van de website bevestigt te beschikken over de bevoegdheid de middelen benodigd voor toegang en gebruik van deze website te gebruiken en erkent te hebben gecontroleerd of de gebruikte informatica vrij is van virussen en perfect functioneert.
De gebruiker erkent erover geïnformeerd te zijn dat deze website 24-uur per dag en 7 dagen in de week toegankelijk is behalve in geval van overmacht, problemen die verband houden met de communicatienetwerken of technische problemen.
Het Office du Tourisme van Troyes kan de website voor onderhoud offline zetten en doet zijn best gebruikers ervan van te voren te informeren.
Conform de bepalingen van artikel 16 van de wet van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en persoonsbescherming, delen wij u mede dat de automatische verwerking van persoonlijke gegevens van en gerealiseerd vanaf deze website vooraf gemeld is bij de Nationale Commissie voor Informatica en bescherming van persoonsgegevens (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, CNIL, in NL CBP).
Het Office du Tourisme van Troyes stelt alles in het werk om gebruikers informatie en of hulpmiddelen ter beschikking te stellen en deze te verifiëren, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, het niet beschikbaar zijn van gegevens en/of de aanwezigheid van virussen op de website.

2. Wet informatica, bestanden en persoonsbescherming

De gebruiker wordt geïnformeerd dat conform artikel 27 van de wet van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en persoonsbescherming, dat de informatie die hij vrijwillig geeft door antwoorden op formulieren aanwezig op de website in te vullen die het mogelijk maken aan zijn verzoeken te voldoen, bestemd zijn voor het Office du Tourisme van Troyes, dat verantwoordelijk is voor de verwerking, dat deze bedoeld zijn voor administratieve en commerciële doeleinden en tevens, tenzij hij aangeeft dit niet te willen voor andere bedrijven van de groep of samenwerkende partners van het Office du Tourisme van Troyes .
De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij beschikt over het recht tot toegang tot en rectificatie van alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en dat hij dit recht uit kan oefenen middels een schriftelijk verzoek aan het Office du Tourisme van Troyes.

3. Intellectueel eigendom, auteursrechten

De volledige structuur, alsook de software, teksten, bewegende en niet beelden, de knowhow en alle andere elementen waaruit deze website bestaat zijn het exclusieve eigendom va het Office du Tourisme van Troyes.
Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze website middels welk middel dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van het Office du Tourisme van Troyes is verboden en betekent een overtreding van artikel L.335-2 en verder van de Wet op het intellectueel eigendom.
 Het zelfde is van toepassing op de gegevensbestanden aanwezig op de website die beschermd zijn door de bepalingen van de Wet op het intellectueel eigendom voorkomend uit de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende d wettelijke bescherming van gegevensbestanden, en waarvan het Office du Tourisme van Troyes producent is.
Geen enkele gebruiker of bezoeker van de website mag een hyperlink naar deze website plaatsen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het Office du Tourisme van Troyes.
 Voorwaarden voor gebruik van de service voor het versturen van e-mails voor reclamedoeleinden.
De informatie en persoonsgegevens verzameld op de formulieren van deze website worden digitaal verwerkt om u per e-mail op te hoogte te houden van actualiteiten en commerciële aanbiedingen van ons en van onze samenwerkingspartners. Het ontbreken van antwoorden op facultatieve vragen heeft geen gevolgen, ze zijn slechts bedoeld om u beter te leren kennen.
Wij garanderen u dat alles in het werk wordt gesteld om de vertrouwelijkheid van de gegevens die u ons hebt toevertrouwd te bewaren.
Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, beschikt u over het recht tot toegang, rectificatie en verwijdering van de u betreffende gegevens.